chvilku strpení...

Aktuality a články

Stanovisko Kontrolní komise ČSJ k žádosti Výkonného výboru ČSJ ve věci prošetření postupu při přidělování plachetnic třídy 29er.

Výkonný výbor ČSJ (VV) obdržel dopisem ze dne 15. 4. 2015 žádost p. Pavla Konopíka
z YC Brno o prošetření postupu při přidělování plachetnic 29er..... ...
celý článek

Stanovisko KK k podání P. Hlubučka ze dne 13.3.2015 ve věci výběru členů KM

Kontrolní komise ČSJ (dále jen KK) obdržela dne 13.3.2015 prostřednictvím e -mailu ze
sekretariátu ČSJ podání pana Pavla Hlubučka (prezident ČALT 420) ve věci domnělého
porušení článku 2.9 směrnice C12/ČSJ při návrhu jmenování členů Komise mládeže . ...
celý článek

Zápis z 1. zasedání KK ČSJ

Po skončení Výroční konference ČSJ proběhlo 1. zasedání nově zvolené Kontrolní komise ČSJ na období 2015 - 2019. ...
celý článek

Zpráva o kontrole hospodaření Komise mládeže ČSJ za rok 2005

Na základě plánu činnosti Kontrolní komise Českého svazu jachtingu ( KK) měla být v průběhu října 2005 zahájena kontrola hospodaření Komise mládeže ČSJ za rok 2005. Vzhledem k níže uvedeným důvodům bylo možné dokončit tuto kontrolu až v únoru 2006. ...
celý článek
Celkem stran: 1, záznamů: 4