chvilku strpení...

Zápis z jednání komise HZS ČSJ

06.12.2017 09:09 | Dana Dvořáková

Praha, dne 2. 12. 2017

Přítomni: Viz prezenční listina v příloze

 

Program:

 

1. Uvítání
schůzku zahájil K. Švec, přivítal přítomné a poděkoval za dobrou práci v uplynulé sezoně. Byla provedena prezence a přítomní byli seznámeni s programem jednání.

 

2. Stav členské základny HZS ČSJ, plán školení na rok 2018, hodnocení aktivity členů, web ČSJ na rok 2018
R. Vašík přednesl obšírnou zprávu o stavu členské základny HZS ČSJ v jednotlivých krajích a návazné potřebě proškolení stávajících záchranářů na jaře 2018. Na 10. 2. 2018 je naplánováno školení v Duchcově především pro kraje 11, 12, 16 a 17 (uspořádání zajistí Martin Kršňák), na 24. 2. 2018 je naplánováno školení v Brně především pro kraje 19, 20, 21 a 24 (uspořádání zajistí Radim Vašík) a na 10. 3. 2018 je naplánováno školení v Plzni především pro kraje 14 a 15 (uspořádání zajistí František Viták).

V rámci zadávání aktivity členů a jejího schvalování bylo konstatováno, že v roce 2018 bude zadávání a schvalování probíhat stejně jako v roce 2017.

R. Vašík informoval, že na začátku roku 2018 bude spuštěn nový web ČSJ. Zásadní změny budou v rámci databázových struktur webu a zcela nového administračního rozhraní webu. Toto bude mít dopad na vedení členské základny členů HZS ČSJ. Případný dopad na postup zadávání a schvalování aktivity členů HZS ČSJ bude operativně zapracován do příslušných směrnic.

 

3. Zprávy z krajů
Záchranáři na jednotlivých vodách v krajích pracují spolehlivě a nejsou žádné větší problémy. Na Vltavě se zahušťuje provoz, takže služba při trénincích a závodech je náročnější. Nepořádek přináší příliš mnoho trenérů – rodičů, kteří jezdí při závodě, aniž by se registrovali u ředitele závodu na příslušném formuláři. V diskuzi k tomu byla zdůrazněna nutnost dodržovat Soutěžní řád ČSJ a byly zdůrazněny i aspekty řešení eventuelních pojistných událostí, kdy veškerá odpovědnost jde v plné míře za řidičem člunu, který není v závodě registrován.

 

R. Vašík informoval o problematice týkající se v.n. Vranov. V roce 2017 příslušná SPS nevydala kladné stanovisko k provozu motorových člunů pro zajištění závodů (ani pro čluny s výkonem do 10 kW). Díky tomu je téměř nereálné na této vodě pořádat závody. V současné době je připravováno stanovisko za ČSJ k tomuto problému za asistence Katky Fantové a Petra Novotného (a jeho právníků) z APL. Situaci budeme dále sledovat a dále budeme hledat formu pomoci.

 

4. Rozpočet
V současné době probíhá příprava rozpočtu ČSJ na rok 2018 pro Valnou hromadu ČSJ, která bude probíhat v březnu 2018. Do rozpočtu byla pro kapitolu HZS ČSJ navržena částka 517 000 Kč, což odpovídá rozpočtu roku 2017.

 

5. Vysílačky
Bylo přiděleno 16 ks vysílaček Polmar Navy 15 F: Vysočina 4 ks, Jihomoravský 4 ks, Severočeský 3 ks, Pardubický 2 ks, Jihočeský 2ks a Středočeský 3 ks. Další vysílačky budou pořízeny z rozpočtu 2018. V souvislosti s provozováním těchto námořních vysílaček VHF byl pověřen J. Rozsypal jednáním s ČTÚ o možnostech školení operátorů pohyblivé radiové služby.

 

6. Odznaky HZS
Z pléna komise HZS ČSJ převládl názor, že není žádoucí pořizovat nové odznaky HZS.

 

7. Diskuze
Diskuze probíhala průběžně k jednotlivým bodům programu.

Mimo jednotlivé body programu byla diskutována i problematika povolení provozování motorových člunů členy HZS ČSJ na soustředěních a závodech k výkonu prevence, dohledu a záchrany. Dopis z Ministerstva dopravy ČSR, který mohou členové HZS ČSJ dozorovým orgánům (Policie ČR, SPS, …) předkládat se jeví jako nedostatečný, nicméně přes nesmírné úsilí se prozatím nepodařilo získat žádný dokument, který by mohl mít větší právní váhu. I tak se bude vedení HZS ČSJ snažit tuto problematiku dále řešit.

Dále byl řešen požadavek některých členů komise HZS ČSJ na to, aby aktivitu členů HZS ČSJ na závodech zadávali přímo do RaceControlu rozhodčí závodu. K tomuto se vyjádřil R. Vašík, jako předseda komise rozhodčích ČSJ, že rozhodčí jsou již nyní administrativou k závodu přetíženi a sledování aktivity členů HZS ČSJ si záchranáři musí řešit sami, protože rozhodčí na tuto práci nemají dostatečné kapacity.

Byla také otevřena otázka, zda by bylo možno průkazy členů HZS ČSJ vydávat přímo na školeních, a to bez další diskuze k této problematice.  Otázka tak může být znovu otevřena na dalším jednání komise HZS ČSJ, nicméně pokud by toto mělo fungovat, bylo by potřeba před každým školením doladit administrativu ke všem frekventantům, což se prozatím nejeví zcela reálně.

 

8. Závěr
Závěrem poděkoval K. Švec všem za účast a popřál všem úspěšnou sezónu 2018.

 

Zapsal K. Švec a R. Vašík     ZPĚT