chvilku strpení...

ZÁPIS Z ŘÍJNOVÉHO JEDNÁNÍ VV

20.10.2017 07:55 | Dana Dvořáková

Čtvrtek, 12. říjen 2017 – YC CERE, Praha 4 - Podolí

Přítomni: Bauer, Fantová, Maier, Musil, Novotný, Sünderhauf, Vašík

Omluveni: Smetana, Soušek

KK: Švec

 

                                             

1) Projednání zápisu

 

Zápis schválen bez připomínek.

 

Jako host se zasedání VV zúčastnil prezident ALT Optimist Jan Kraus, aby představil členům VV cíle, které si nový výkonný výbor ALT Q stanovil.

 

 

K úkolům 17-20 (VV ukládá pracovní skupině zpracovat aktualizaci strategie podpory lodních tříd ČSJ) a 17-28 (Připravit v rámci aktualizace strategie podpory lodních tříd ČSJ pro sezónu 2017 nový návrh projektu podpory klubů pracujících s mládeží):

Úkoly trvají.  M. Maier předložil VV návrh aktualizace strategie podpory lodních tříd ČSJ.

Výkonný výbor se s návrhem seznámil a po diskuzi ukládá pracovní skupině zapracovat do návrhů připomínky vzešlé z diskuze a předložit finální návrhy obou úkolů na listopadovém zasedání VV.

 

K úkolu 17-22 (Realizovat vyplacení příspěvku pro ALT v roce 2017, a to po splnění podmínek výzvy Komise mládeže ze dne 11. 4. 2017 zveřejněné na webu ČSJ):

V. Novotný informoval, že lodním třídám byly vyplaceny zálohy. VV ukládá předsedovi KM, aby vyzval zástupce ALT k zasílání zpráv ze soustředění k rukám předsedy KM, a to nejpozději do 10. 11. 2017. Dále KM vyzývá ALT, aby do 15. 11. 2017 zasílaly vyúčtování příspěvku ekonomovi ČSJ M. Souškovi.

 

K úkolu 17-34 (Doplnit návrh nominace měřičů pro ostatní MČR 2017):

Úkol nesplněn a vypuštěn.

 

 

2) Informace hlavního trenéra ČSJ, včetně plnění ročních plánů RD a RDJ

 

M. Maier – hlavní trenér ČSJ – předložil Výkonnému výboru zprávu hlavního trenéra ČSJ. Dále podal informace o činnosti trenérů SCM 29er, SCM Laser a SpS.

Výkonný výbor vzal předložené informace hlavního trenéra ČSJ na vědomí. Zpráva hlavního trenéra je přílohou tohoto zápisu, včetně zpráv trenérů SCM 29er, SCM Laser a SpS.

 

 

3) Komise vrcholového sportu, nominace na mezinárodní závody

 

VV jednohlasně schválil návrh KVS a hl. trenéra ČSJ na registraci lodních tříd na MS 2018 v dánském Aarhusu, které se bude konat 30. 7. – 12. 8. 2018, následovně:

Finn, RS:X M, RS:X Ž, Laser, Laser Radial, 49er FX, Nacra 17.

 

VV ukládá D. Dvořákové zaslat na World Sailing do 30. 10. 2017 přihlášku na uvedené lodní třídy.

 

VV jednohlasně schválil následující návrh KVS: v návaznosti na bod 2.1 směrnice C19 KVS navrhuje tyto čtyři kvalifikační regaty pro účast na MS 2018 v dánském Aarhusu:

-ve třídách Laser Radial, Laser Standard: MS 2017, Mallorca 2018, ME 2018, Medemblik 2018

-ve třídách RS:X M, RS:X W, Finn, 49er FX, Nacra 17: ME 2017, MS 2017, Mallorca 2018, Medemblik 2018

 

 

4) MČR 2017

 

R. Vašík – místopředseda ČSJ, KR – podal informace z proběhlého MČR v lodních třídách Laser 4.7 a Evropa (viz zpráva garanta ČSJ v příloze).

 

VV obdržel ve vypsaném termínu jednu předběžnou žádost o pořádání MČR na moři pro rok 2018 v kategorii One-Design, a to od TPS Centrum s.r.o.

Druhou žádost v řádném termínu obdržel VV pro kategorii ORC, a to od Colins Yacht s.r.o.

Výkonný výbor obě žádosti schválil a ukládá D. Dvořákové vyzvat zájemce o pořádání MČR na moři 2017 k doplnění přihlášek ve smyslu směrnice C1 do 14. 11. 2017.

 

 

5) Čerpání rozpočtu ČSJ 2017

 

Vzhledem k nemoci ekonoma ČSJ bude čerpání rozpočtu projednáno na listopadovém zasedání VV.

 

Výkonný výbor ukládá všem členům VV zaslat M. Souškovi do 10. 11. 2017 požadavky na rozpočet pro rok 2018.

 

VV jednohlasně schválil vyplacení dotace z Programu II. klubům pracujícím s mládeží následovně: (v příloze naleznete tabulku s výpočtovými údaji).

 

Klub

Dotace

ČYK

254 676 Kč

YC Cere Praha

45 324 Kč

YC SK Mondi Štětí

142 446 Kč

TJ Jachtklub Brno

62 590 Kč

Yacht Club Kladno

49 640 Kč

TJ Lanškroun - Jachting

38 849 Kč

TJ Delfín Jablonec

79 856 Kč

Jachtklub Máchova jezera Staré Splavy

0 Kč

Yacht Club Nechranice

25 899 Kč

Moravský Yacht Klub

36 691 Kč

Lokomotiva Plzeň

0 Kč

JK Duchcov

19 424 Kč

JK Plzeň

0 Kč

TJ Lodní sporty Brno

151 079 Kč

YC Neratovice

118 705 Kč

AYCK z.s.

17 266 Kč

Yacht Club Doksy

17 266 Kč

JO TJ Bohemia Poděbrady

6 475 Kč

TJ RAPID BRNO

58 273 Kč

Yacht Club Jezero Hlučín

23 741 Kč

Yacht Club Velké Dářko

8 633 Kč

JK Toušeň

43 165 Kč

CELKEM

1 200 000,00 Kč

 

VV ukládá M. Souškovi uzavřít s kluby pracujícími s mládeží smlouvy a následně jim vyplatit dotaci z Programu II.

 

VV bere na vědomí rozhodnutí trenéra SpS Antonína Mrzílka na rozdělení příspěvků na vrcholné závody sezóny 2017 následovně:

MS Thajsko

 

Reprezentant

budget

   

Neveloš Adam

20 000 Kč

Viták František

15 000 Kč

Neveloš Tibor

10 000 Kč

Teubnerová Anna

5 000 Kč

ME Bulharsko dívky

 

Reprezentant

budget

   

Himmelová Klára

10 000 Kč

Švíková Bára

8 000 Kč

Altmannová Kateřina

2 000 Kč

ME Bulharsko chlapci

 

Reprezentant

budget

   

Wehrenberg Lukáš

2 3000 Kč

Krsička Michal

1 9500 Kč

Mlejnek Tomáš

1 7500 Kč

Hála Petr

1 0000 Kč

Puchar Dziwnowa

 

Reprezentant

   budget

   

Michal Krsička

6 000 Kč

Adam Neveloš

5 500 Kč

Lukáš Wehrenberg

4 500 Kč

Klára Himmelová

2 500 Kč

Tomáš Mlejnek

2 000 Kč

Bára Švíková

1 500 Kč

Lukáš Krsička

1 500 Kč

Tibor Neveloš

1 000 Kč

Petr Hála

1 000 Kč

 

6) Informace předsedy a výkonného sekretáře ČSJ

 

K. Bauer – předseda ČSJ – podal informace z jednání Výkonného výboru ČUS, které se konalo 10. 10. 2017.

 

Výkonný výkon ČSJ obdržel žádost Kateřiny Staňkové, aby jí byl v souladu s WS Offshore Special Regulations (dále jen OSR), Appendix G, bod 7 přiznán statut „ISAF/World Sailing Approved“ pro kurzy přežití a záchrany života na moři, které K. Staňková pořádá.

Výkonný výbor jednohlasně schválil žádost K. Staňkové a ukládá D. Dvořákové zaslat na World Sailing žádost o zápis kontaktu K. Staňkové mezi poskytovatele kurzů na webu WS.

 

VV ukládá D. Dvořákové zveřejnit na webu ČSJ výzvu pro sdružené subjekty i jednotlivce k podávání návrhů nominací do ankety Jachtař roku 2017 v jednotlivých kategoriích. Návrhy mohou být zasílány PR manažerce ČSJ do 10. 11. 2017.

 

VV ukládá předsedovi KVS a hl. trenérovi ČSJ připravit pro anketu Jachtař roku 2017 návrh jmen v každé kategorii a zaslat jej PR manažerce do 31. 10. 2017.

 

VV ukládá E. Skořepové připravit na listopadové zasedání VV finální návrh nominovaných v každé jednotlivé kategorii

 

VV schválil jednohlasně nominaci do ankety o nejlepšího světového jachtaře roku 2017, následovně:

kategorie muži - Peter Burling (NZL)

kategorie ženy - Marit Bouwmeester (NED)

 

VV ukládá D. Dvořákové zaslat za ČSJ nominaci na nejlepšího světového jachtaře 2017.

 

 

7) Různé

 

K. Fantová – KKK – předložila návrh na možnost mimořádné finanční podpory klubům v souvislosti se zrušením a zároveň novým vypsáním programu IV na provoz a údržbu (nové vypsání neumožnuje SK/TJ o dotaci požádat). VV se tímto návrhem bude zabývat v návaznosti na projednávání celkového vyúčtování roku 2017.

 

K. Fantová – KKK – podala informaci, že pracovní setkaní klubů a krajů ČSJ se bude konat 12. - 14. ledna 2018 v SRC Lihovar Třemošnice.

 

K. Švec – KK ČSJ, HZS ČSJ – informoval o tom, že schůze HZS ČSJ se uskuteční 2. 12. 2017 od 11:00 v budově ČUS na Strahově (zasedací místnost č. 209, 1. patro, vlevo na konci chodby).

 

M. Soušek – STK – informoval o tom, že schůze STK k tvorbě CTL 2017 se uskuteční 2. 12. 2017 od 13:00 v budově ČUS na Strahově (zasedací místnost č. 209, 1. patro, vlevo na konci chodby).

 

R. Vašík – KR – informoval o tom, že schůze Komise rozhodčích se uskuteční 2. 12. 2017 od 14:30 v budově ČUS na Strahově (zasedací místnost č. 209, 1. patro, vlevo na konci chodby).

Z. Sünderhauf – TMK  – informoval o tom, že MŠMT udělilo ČSJ akreditaci k provádění kvalifikace pro odbornou způsobilost - Trenér jachtingu II. třídy. S centrem celoživotního vzdělávání Fakulty sportovních studií, Masarykovy univerzity v Brně je domluvena úzká spolupráce. Pro studium, které má 150 hodin, se využije e-larningové metody, doplněné o praktické semináře na vodě. Odborné garanty poskytne ČSJ a Fakulta sportovních studií.

Předpokládané zahájení pilotního projektu - březen 2018.

 

Z. Sünderhauf – TMK  – informoval o průběhu semináře pro trenéry II. a III. třídy, který se uskutečnil 22. – 24. 9. 2017 v Czech Sailing Centre na Nechranicích.

 

Z. Sünderhauf – TMK  – informoval o tom, že v termínu 20. – 22. 10. 2017, se bude v Brně konat praktický seminář pro trenéry II. a III. třídy (Jachtklub Brno z. s. Přístavní 568/ 14).

 

Z. Sünderhauf – TMK, PR – informoval o průběhu projektu Systém vzdělávání v jachtingu  - Jachtařská akademie (viz příloha zápisu). VV vzal předložené informace na vědomí.

 

 

 

Příští zasedání VV se bude konat ve čtvrtek 16. listopadu 2017 v YC CERE.

 

 

 

 

Seznam příloh zápisu:

1. Zpráva hlavního trenéra ČSJ

2. Zpráva trenéra SCM 29er

3. Zpráva trenéra SPS

4. Zpráva trenéra SCM Laser

5. Rozdělení dotace z Programu II. klubům pracujícím s mládeží

6. Zpráva garanta ČSJ - MČR EVR a L 4.7

7. Projekt - Systém vzdělávání v jachtingu - Jachtařská akademie ČSJ



ZPĚT