chvilku strpení...

Jachtařské jubileum na Rozkoši

02.08.2017 10:35 | Eva Skořepová

Padesátiny, to je přece událost! Uplynulý víkend byl ve znamení oslav v jachetním klubu TJ Slávia Jachting Česká Skalice.

Je tomu totiž přesně padesát let od chvíle, kdy parta smělých nadšenců se zálibou v brázdění vodní hladiny pod lodními plachtami nechala zapsat svůj spolek jako oficiální jachetní oddíl. V červenci 1967 byl v Praze na tehdejším Československém svazu tělovýchovy a sportu zaregistrován vznik Tělesné jednoty Slávia (tehdy bylo domovským městem klubu Nové Město nad Metují). Plachetnic, v té době stavěných po domácku a doslova „na koleně“ dle vlastní invence nebo podle vzácně šířených výkresů, bylo zatím jen velice málo. A těch certifikovaných, proměřených pro regulérní účast v oficiálním sportovním klání, opravdu jen pár. Považme, že se psal rok 1967 v socialistickém Československu. A co je kuriózní, naše pro jachting snad nejlepší česká vodní plocha přehrada Rozkoš se měla začít plnit vodou přivaděčem z řeky Úpy až teprve za nějaké tři roky. TJ Slávia tedy svoje první oficiální šťastné a větrem hnané „regaty“ pořádala na rybníku Špinka u Červeného Kostelce. Uteklo však jen několik málo roků a jachtklub na Rozkoši už pořádal skvěle organizačně zajištěné věhlasné závody, na něž se rády pravidelně sjížděly špičky tohoto sportu z celé republiky. Navíc se brzy i z řad členů oddílu zaskvěla želízka v ohni co do sportovních výkonů. Slávia měla (a má i dnes) ve svém seznamu členy a členky – účastníky olympijských her i mistrovství světa, konaných v námořních loděnicích. Pánové, kteří stáli u zrodu takového vzmachu jachtingu ve Východních Čechách, si takový úspěch svého počínání ani nemohli přát. Sluší se jmenovat ty, jimž za položení základů pro krásný jachtařský sport u nás vděčíme. Byli to pánové Vladimír Kábrt, Josef Svatoň, Lumír Hadinec a Stanislav Svatoň. Těmto zakladatelům, jakož i mnoha dalším činovníkům jachtklubu v průběhu celých padesáti let, vzdali hold na slavnostním shromáždění na Rozkoši v sobotu 29. července současní členové a mnozí hostující příznivci.  Slavnost zahájil úřadující předseda TJ Slávia Jachting Česká Skalice Jiří Hamp. Ve své řeči promluvil o historických momentech významných pro klub a uctil bohatou tradici, jakou má sportovní i společenský život v retrospektivě celé padesátky znamenitých let na vodě i na břehu Rozkoše. Slovo ke slavnostnímu shromáždění měli také dnešní českoskalický starosta Martin Staněk a předseda spřáteleného rozkošského Jachklubu Odysseus z Hradce Králové pan Jiří Stránský. Oba hosté pronesli milou a vtipnou zdravici s přáním, aby jachtingu na Rozkoši přál nejen vítr a slunce, ale též společenský vývoj a také vůle a nasazení členské základny klubu. Součástí oficiálního programu oslav byl pak hromadný několikahodinový závod plachetnic všech lodních tříd. Pro příliš mírný vítr však jachtaři neměli tentokrát s obsluhou lodí příliš starostí, a tak spíše užívali letních půvabů pobytu na vodě. I takovou tvář ostatně Rozkoš jachtařům střídavě ukazovala od svého samotného zrodu v krajině u České Skalice. Jindy se při závodech v silném větru stávala opravdovým východočeským mořem, jak je snílky občas přezdívána. Přejme si tedy další krásná desetiletí atraktivního sportovního i rekreačního jachtingu na Rozkoši. A nejlépe vždycky za účasti laskavých, obětavých a zapálených lidí, jak tomu bývalo doposud. 

Zdeněk Pátek

 

 


ZPĚT