chvilku strpení...

VALNÁ HROMADA ČSJ 2017 - POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU

23.01.2017 11:49 | Dana Dvořáková

Pozvánka na Valnou hromadu ČSJ, která se koná v NEDĚLI 26. března 2017 od 10:00 v aule České unie sportu, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov (přízemí, za recepcí)

NÁVRH PROGRAMU VH ČSJ:

 

1.volba pracovního předsednictva, mandátové komise a komise pro usnesení

2.udělení čestných odznaků ČSJ

3.předání ocenění Českého svazu jachtingu za rok 2016

4.schválení jednacího řádu Valné hromady ČSJ a volebního řádu Valné hromady ČSJ

5.projednání a schválení zprávy o činnosti výkonného výboru ČSJ v uplynulém období a stanovení úkolů pro její další činnost

6.projednání a schválení zprávy o činnosti Kontrolní komise v uplynulém období a stanovení úkolů pro její další činnost

7.projednání a schválení výsledků hospodaření s rozpočtem Výkonného výboru ČSJ a Kontrolní komise ČSJ, a s rozpočtem společných výdajů ČSJ, včetně svěřených majetkových dispozic

8.projednání a schválení hospodaření spolku – účetní závěrku k 31. 12. předcházejícího roku

9.projednání a schválení zásad hospodaření Výkonného výboru ČSJ, včetně Kontrolní komise ČSJ pro období do příští Valné hromady ČSJ

10.projednání a schválení zásad hospodaření společných výdajů ČSJ k zajištění zájmů a potřeb svých členů pro období do příští Valné hromady ČSJ

11.projednání zpráv jednotlivých odborných komisí VV ČSJ

12.projednání a rozhodnutí o stížnostech a odvoláních na postupy a rozhodnutí volených orgánů ČSJ

13.diskuse

14.různé

15.předložení a schválení návrhu usnesení VH ČSJ

16.závěr Valné hromady se stručným zhodnocením jejího průběhu

 


ZPĚT